Gezinscoaching

Kindercoaching heeft effect op het hele gezin

Ouders willen het graag allemaal goed doen. Maar wat is ‘goed’? Het ene kind heeft een andere benadering nodig dan de ander. Onderschat hierbij ook niet de invloed van de opvoeding die de ouder zelf heeft gehad.

De manier van opvoeden heeft direct effect op het kind en zijn/haar gedrag. Als ouders het gevoel hebben dat ze geen grip meer hebben op de situatie, kan het al fijn zijn om te praten met iemand die van buitenaf naar de situatie kijkt.

Ouders komen in eerste instantie bij mij voor een probleem bij hun kind. Zeker als het om jonge kinderen gaat, komt het regelmatig voor dat kleine aanpassingen in de opvoeding al snel zorgen voor grote veranderingen in de situatie van het kind. Je kan hier denken aan bijv. het opstellen van leefregels en afspraken, de manier van communiceren en het geven van exclusieve aandacht.

Doordat ik altijd een intakegesprek heb met de ouders, worden adviezen op dit gebied automatisch meegenomen. Mocht het nodig zijn, dan heb ik meerdere gesprekken met ouders, zodat zij alles weer op de rit krijgen.

 

Kinderen hebben vaak de meeste behoefte aan liefde & aandacht op momenten dat hun gedrag daar het minst aanleiding toe geeft’ ~A.J. Solter~

 

Comments are closed.