Kindercoaching

Wanneer een kindercoach inschakelen?

Onbalans bij een kind kenmerkt zich vaak in bijv. fobieën, angsten, allergieën, faalangst, agressie, onzekerheid, zwakke sociale vaardigheden, moeilijk contact maken of een slechte concentratie. In zo’n geval is het belangrijk het kind weer te leren op zijn of haar eigen kracht te vertrouwen.

Dit kan individueel binnen een coachingstraject met behulp van de Pippikracht Methode ®. Met behulp van de technieken binnen deze methode kan de kindercoach achterhalen wat er speelt en gebruik maken van het zelfoplossend vermogen van het kind. Het doel is om in korte tijd een positieve verandering in het gezin te bewerkstelligen. De stap naar de reguliere hulpverlening is dan vaak niet meer nodig.

Werkwijze Pippikracht Methode ®

Na een vrijblijvend telefonisch gesprek, begint het coachingstraject met een intakegesprek met één van de ouders.In dit gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld. In veel gevallen is het kind daar niet bij zodat er vrijuit gepraat kan worden. In sommige gevallen is het juist noodzakelijk dat het kind aanwezig is bij het intakegesprek.

In het intakegesprek wordt een plan van aanpak opgesteld, waardoor het voor ouders duidelijk wordt wat de doelstelling en de globale werkwijze zal zijn.

Afhankelijk van de hulpvraag en plan van aanpak vinden er 3 tot 5 gesprekken plaats waarin het kind alleen komt. Vaak is dat al genoeg om het één en ander weer op de rit te krijgen maar het kan ook zijn dat het kind in de periode daarna met langere tussenpozen nog een aantal keren terugkomt.

Het kan zijn dat ik aanraad om 1 of meerdere gesprekken met de ouder en het kind samen te hebben. Dit kan verhelderend werken omdat je elkaar op een andere manier beter leert kennen waardoor er begrip en respect ontstaat.

Kindercoaching is geen therapie, een kindercoach ondersteunt ouder en kind en werkt oplossingsgericht. Door het kind tijdelijk te begeleiden leert het kind zijn eigen weg te vinden en vanuit zichzelf met oplossingen te komen.

Neem voor meer informatie gerust per e-mail of telefonisch contact met mij op.


De enige angsten die aangeboren zijn angst voor harde geluiden en om te vallen. De rest is aangeleerd en kun je dus afleren, R. Bandler

Comments are closed.